32. Jahrestagung der ACO-ASSO
& 120. Fortbildungsseminar der ÖGC

Interdisziplinäre Behandlung der Schilddrüsen-Malignome
1.- 3. Oktober 2015, St. Wolfgang

Kongresspräsidenten:
assoz.-Prof. PD. Dr. Reza Asari (Wien)
Univ.-Prof. Dr. Rupert Prommegger (Innsbruck)

Kongresssekretäre:
Univ.-Prof. Dr. Martha Hoffmann (Wien)
Dr. Marko Konschake (Innsbruck)

zur Kongresswebsite

Top